I helga ligger det tiner på, og i uke 19 blir det graving.  Mens arbeidet pågår, må vi ha midlertidige ordninger for vannforsyning. Det tar vi opp med de enkelte abonnentene. Spørsmål kan rettes til telefon 48115405 eller 95756962. Arbeidet med vannledningen er beregnet å være ferdig i løpet av uke 19. Asfalteringen i Parkveien og Kirkebakken blir utført i sommer.