Også ved den lokalt gitte muntlige eksamenen har elevene ved Bardu ungdomsskole gjort en god innsats. Gjennomsnittet på muntlig eksamen totalt var 4,4. Elevene var oppe i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.