Ansatte :

 

Stilling Navn E-post Telefon
Sjefsfysioterapeut Anne Grundnes Steien anne.grundnes.steien@bardu.kommune.no 94847217

Kommunefysioterapeut

Beate Nordmo Risto
Vikar til august 2018 Maja Olaussen

beate.nordmo@bardu.kommune.no
maja.olaussen@bardu.kommune.no

 

90964615
Privat fysioterapeut Torun Bones Sandvik torun.sandvik@bardu.kommune.no 95169281
Ergoterapeut Gurine Haaksvold gurine.haaksvold@bardu.kommune.no

98687428

Hjelpemiddelkonsulent Johnny Jensen johnny.jensen@bardu.kommune.no 95886099

Fysioterapitjenesten utgjør per idag 3 årsverk. Vi er samlokalisert med ergoterapeut og hjelpemiddelkonsulent.

Målsetting for fysioterapitjenesten i Bardu kommune
Fysioterapiavdelingens overordnede målsetting er at det skal være et tilbud til alle innbyggere i Bardu kommune som har behov for fysioterapi i henhold til `Lov om helsetjenester i kommunen`.

Hva er fysioterapi og hvordan bli henvist til fysioterapeut?
Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/ autorisasjon. Fysioterapi inngår i rehabilitering og habilitering. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvisning. Dersom pasienten skal ha hel eller delvis rett til refusjon fra Helfo må pasienten ha henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor.

Fysioterapitilbud i Bardu kommune:
- Barn/ungdom
- Voksne/eldre
- Rehabilitering
- Sykehjem
- Folkehelsearbeid
- Gruppetilbud
- Undervisning
- Møtevirksomhet og tverrfaglig samarbeid