Fritak for avfallsgebyr
I Bardu er det et renovasjonsgebyr pr boenhet. Dersom en boenhet står tom i mer enn 6 måneder slipper man å betale for den perioden, forutsatt at man søker på forhånd. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden. Fritaket gjelder kun for et år. Dersom det er behov for ytterligere fritak, må det søkes på nytt. Søknadsfrist for fritak er 1. januar hvert år.