HøvelNår asfalteringen starter, blir det også nødvendig å stenge Gammelveien strekning for strekning mens arbeidet pågår.

Utbedringene i Gammelveien består av flere delprosjekt:

  • Fortau langs hele Gammelveien, trafikksikkerhetsprosjekt
  • Ny asfaltering av Gammelveien,
  • Flytting av krysset mot Parkveien, sentrumsplanen
  • Utskifting av vann og avløpsledninger forbi Domus, VA
  • Utskifting av veilys og styreskap for veilys
  • Trafikkøy i krysset mot E6