Det finnes foreldre som av ulike årsaker ikke klarer å gi sine barn trygge og forutsigbare rammer, og den omsorgen de trenger. Disse barna trenger et fosterhjem.

Fosterhjemstjenesten har nå en nasjonal rekrutteringskampanje.  Vi har stort behov for flere fosterhjem for barn i alle aldre, og vi vil med dette invitere deg/dere til
Informasjonsmøte:
Målselv: mandag 21. februar kl 1900 i NAV-bygget på Andselv
Finnsnes: onsdag 23. februar kl 1900 i fosterhjemstjenesten sine lokaler. Adressen er Strandveien 16, Bygg i Nord-bygget på Valen.

Kom innom for en uforpliktende prat med en av våre konsulenter, vi vil også gi informasjon om det å være fosterhjem. Mer informasjon finner du på www.fosterhjem.no. Du kan også kontakte oss på telefon: 466 15 430.