De ulike budsjettdokumentene kan leses her.

Formannskapets innstilling

Samleskjema tiltak - kommunestyrets vedtak OU-prosess - Økonomisk omstilling

Rådmannens saksframlegg/kommentarer

Avdelingenes kommentarer