Foredrag - Setermoen - 23.09.2012
Trivsel i Barduhallen
- inspirasjonssamling om fysisk aktivitet og kosthold
Med stadig større fokus på barns inaktivitet, ser vi det som svært viktig å informere og motivere barn og unge til å være fysisk aktive. Vi inviterer til inspirasjons- og motivasjonssamling for barn og unge.

Sted: Setermoen - Idrettsveien - Barduhallen
Åpningstider: 23.09.2012 fra 16:00 til 18:00  
   


Debatt Foredrag - Setermoen - 24.09.2012
Fysisk aktivitet kontra skjermaktivitet
Det påstås at graden av fysisk aktivitet i et godt oppvekstmiljø har vesentlig betydning for karriere både innafor idrett og arbeidsliv.
Forsker Ådne Danielsen, landslagsspiller Lars Erik Bjørnsen samt elever fra Bardu ungdomsskole vil dele sine erfaringer og forskningsresultater rundt denne påstanden.
Det legges opp til dialog mellom forelesere og elever.

Sted: Setermoen - Mellomveien 10 - Bardu ungdomsskole
Åpningstider: 24.09.2012 fra 12:00 til 14:00 


Foredrag - Setermoen - 24.09.2012
Det gode liv i Bardu
Hvilken betydning har tilrettelegging av aktiv fritid og et godt lokalsamfunn for ”det gode liv”?
Ordfører i Bardu, Arne Nysted innleder.

Landslagsspiller Lars Erik Bjørnsen vil fortelle om hvilken betydning oppveksten i Bardu har hatt for hans idrettskarriere.

Tilflytter Berit Amundsen forteller oss hvorfor hun og familien valgte å bosette seg i Bardu.

Bardudøl Ådne Danielsen, forsker ved Universitetet i Tromsø, viser oss hva forskningen har funnet ut om lokalsamfunnets betydning for ”det gode liv”.

Sted: Setermoen - Altevannsveien 16 - Kommunestyresalen
Åpningstider: 24.09.2012 fra 19:00 til 21:00 

Foredrag - Setermoen - 25.09.2012
Identitet, Bardu
– et foredrag for ungdom med Andreas Gravdal
Hvorfor dropper noen ungdommer ut av skolen, mens andre får greie karakterer? Hvorfor snakker noen med alt og alle, mens andre leiter etter hullet i bakken? Hvorfor tar enkelte utfordringer på strak arm, mens andre knapt gidder å stå opp om morgenen?
Svarene er mange og komplekse. Samtidig, hvordan vi oppfører oss og hvordan vi navigerer i livet koker ned til dette enkle spørsmålet: Hvem er jeg? Spørsmålet oppsummerer hva identitet handler om, og beskriver samtidig hvorfor vi velger som vi gjør. Det er nemlig ut fra det bildet vi har av oss selv at vi velger i livet.

I dette foredraget snakker Andreas Gravdal blant annet om hvordan vi bygger et godt selvbilde, merkelappene vi bærer med oss og hvordan vi kan gjøre positive valg.
Andreas Gravdal er ungdomsviter, foredragsholder og forfatter av boken «En utrolig bra bok for unge folk». Han har ikke gått over Nordpolen eller besteget Mount Everest, men har gjennom mange år brukt tiden til å hjelpe ungdom til å gjøre noe ut av livet sitt. Han har opparbeidet seg et rykte som en meget god kommunikator med målgruppen ungdom.

Sted: Setermoen - Altevannsveien 16 - Bardu folkebibliotek
Åpningstider: 25.09.2012 fra 09:30 til 11:00 

 

Konferanse/seminar/kurs/workshop - Setermoen - 26.09.2012
Naturbasert reiseliv
–muligheter og utfordringer
Den nye nasjonale reiselivsstrategien peker på at den norske naturen er hovedårsaken til at mange velger Norge som reisemål.
Den nye strategien skal utvikle reiselivsnæringen med bærekraft som premiss. Dette innebærer at det skal legges til rette for levedyktige lokalsamfunn, gode og stabile arbeidsplasser og økonomisk levedyktige bedrifter. Skal dette lykkes kreves det bedre samarbeid mellom myndigheter, grunneiere og næringen.

Gjennom denne konferansen ønsker vi å sette fokus på temaet gjennom dialog og gode spissforedrag fra; Nord Norsk Reiseliv, Statskog, NHO og Innovasjon Norge.

Sted: Setermoen - Toftakerlia 1 - Bardu hotell
Åpningstider: 26.09.2012 fra 11:00 til 15:00