Bardu kommune
 • Visning:
 • testbilde
  testbilde 2

  når du er ny i Bardu

  altevann_tn
  Altevann

  ...det handle om å leve...

  Bardu kommune ligger i flere sammenhengende dalfører mellom fjellene i Indre Troms og har rundt 4000 innbyggere. Den administrative og politiske ledelse er i kommunesenteret som er Setermoen. Bardu er en levende bygdekommune med røtter i innvandring, først fra Østerdalen og senere fra Gudbrandsdalen på 1700 og 1800-tallet.

  Forsvaret har siden 1898 hatt en en omfattende virksomhet her og er i dag kommunens største arbeidsgiver.

  Bardu er også en vannkraftkommune med flere kraftverk langs Barduelva. Elva har sitt utspring i det fem mil lange Altevann og renner gjennom hele kommunen.

  Neringskvinne[1]_tn

  ... med blanke ark og fargestifter...

  I Midt-Troms har vi et stort og variert næringsliv. Forsvaret med sine betydelige etableringer og aktiviteter i området skaper også mange sivile arbeidsplasser.

  Vi bor så nært hverandre at vi kan velge mellom hele seks ulike kommunesentra og jobbmulighetene som ligger her. Mange dagpendler for å kunne ha drømmejobben og samtidig bo der man liker seg best. Sammen arbeider vi aktivt med tilrettelegging for nyetablerere og oppfølging av disse. I tillegg til tradisjonell næringsutvikling er kommunene opptatt av tilrettelegging for nye næringer gjennom etablering av Næringshager og Veksthus. Dette er kreative miljøer med store muligheter for utvikling. Etablering av Viken Senter i Bardu er et godt eksempel på nye og interessante arbeidsplasser innen helse og psykiatri, og i Sørreisa er en egen avdeling av Senja Næringshage etablert. I Målselv er Næringshagen under etablering. I disse arealene legger vi til rette for de som ønsker å starte egen virksomhet, samt muligheter for ta med seg jobben. Bredbånd er en selvfølge i denne sammenhengen.

  Nye interessante næringsprosjekter dukker stadig opp. For deg som vil studere er det to studiesentre i området med høyskoletilbud, Forsvarets studiesenter i Heggelia og Studiesenteret på Finnsnes. Her finnes egen flyskole i sterkt vekst, Norwegian Aviation College i samarbeid med Forsvaret. Vil du ha et bredere høyskole- og universitetsmiljø så finnes dette i Tromsø, Harstad og Narvik. En egen hurtigbåtrute mellom Finnsnes/Tromsø og Finnsnes/Harstad gir gode pendlermuligheter til disse stedene. Reisetiden er ca 1 time med avganger morgen og ettermiddag.

  BarnLek[1]_tn

  ...veit ei lita jente...

  For oss er det viktig med gode og trygge opp-vekstforhold for våre barn og unge. Sikre skoleveier og gode uteområder er prioritert. For våre minste har kommunene god barne-hagedekning med godt kvalifisert personale. Det tilbys fleksible plasser og det er søskenmoderasjon i alle kommunene.

  De litt eldre barna nyter godt av en desentralisert skolestruktur med forholdsvis små skoler og intime og oversiktlige miljø. Lærerkreftene har høy kompetanse og det jobbes systematisk med skole-miljø og skoleutvikling. Skolene våre har gode IT-verktøy. Det er skolefritidsordning ved alle barneskolene. Regionen har fem videregående skoler i dag-pendleravstand. De fleste tilbud innen allmennfag og yrkesfag er tilgjengelige ved disse skolene, slik at nesten alle ungdommer i våre kommuner kan bo hjemme mens de tar videregående utdanning.

  Anemosika3b_tn
  Fra UKM i Bardu

  ...vi synger og vi ler...

  Tilbudene i våre kulturskoler er variert og av god kvalitet. Musikk, dans, drama og billedkunst er de viktigste. Kor og korps har også en sentral plass.

  Kulturskolene arrangerer ofte større forestillinger som viser fram de forskjellige aktivitetene. Dette blir godbiter for publikum, samtidig som barn og unge får stå fram på scene med sine ferdigheter. En stor andel av deltakerne til Ungdommens kulturmønstring (UKM) er elever ved kulturskolene.


  Undervisninga i kulturskolen gis både enkeltvis og i grupper. Og den gis på mange steder.

  It7
  Fra Altevann

  ...jeg snører min sekk...

  I nord er forholdet til naturen spesielt. Lyset i mørketida, kuldegradene, nordlyset. De lange sommernettene med midnattsola. Alt dette og mye mer gjør oss glad i naturen, og det gir oss sterke opplevelser. Nærheten til naturen gir minner for livet.

  Mulighetene for å møte og bli glad i naturen er store i Bardu. Fritida i Midt-Troms preges av et sterkt lag- og foreningsliv. Kor, korps, revyer, ungdomslag og danselag utgjør kjernen i dette. Idrettslagene utfyller med sine tilbud.

  For dem med ønsker om mer ekstremsport finnes grotter, hanggliding, klatrevegger, skiutfordringer og mye mer. Kjernen i det hele er deltakelse - skal man nyte, så må man kanskje også yte. Det har en egenverdi som ikke alltid kan måles i penger.

  bjorn_ny_tn
  Polar Zoo

  ...jo mere vi er sammen...

  Møteplassene er ikke typisk urbane. Men de er her - og de er mangfoldige. I tillegg til kjøpesentra og kaffesteder, finnes her et vidt spekter av møteplasser som er "annerledes": Polar Park, Polarbadet, Målselvfossen, Nordnorsk Hestesenter og Sørreisa kulturhus for å nevne noen. For spesielt interesserte: Snøfestivaler, martna'er, villmarksmesser, idretts-arrangementer og fiskekonkurranser.


  Mulighetene er her - de gjør noe med oss og vi får dem tett innpå livet.

  Det trives vi med!

  Velkommen til Bardu!

  Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut