Prisen går til kommunene Salangen, Lavangen, Bardu og Målselv også fordi man i disse kommunene samarbeider med med løsninger på framtidens helsetjenester i vår region.

Utdelingen av selve prisen fant sted under Høstkonferansen/Dialogforum som arrangeres den 10. og 11.oktober 2012 i Tromsø.

 Fra statuttene for Samhandlingsprisen
 - Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av UNN og en eller flere kommuner
 - Systematikk, brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus og god ressursutnyttelse vektlegges