Kontakt oss

Feierseksjonens formål er å sikre at fyringsanlegg i bolig og fritidsbolig er intakte, virker som forutsatt og ikke forårsaker brann eller andre skader. Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter fastsetter hvilke oppgaver et feiervesen skal utføre.

 1. Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger.
 2. Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.
 3. Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget.
 4. Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegget.
 
 Avdelingsleder forebyggende /  Varabrannsjef  Feier 
 Odd Hellefossmo  Nils Arne Sjøseth
 tlf: 959 67 345  tlf: 913 70 822
 epost: odd.hellefossmo@bardu.kommune.no  epost: nilsarne.sjoseth@salangen.kommune.no
 
Feier 
 
Feier 
 Bjørn Mange Nordmo  Anders Mortensen
 tlf: 976 12 152  tlf: 913 60 524
 epost: bjorn.magne.nordmo@bardu.kommune.no  epost: anders.mortensen@bardu.kommune.no

Hva er ditt ansvar før feieren kan utføre feiing?

 1. Sørg for at stigen er satt opp til feieren.
 2. Alle ildsteder og spjeld må være lukket slik at sotskade unngås.
 3. Ikke fyr i ovnen før feiing skal utføres.
 4. Husk å si ifra til leieboeren om at feieren kommer.
 5. Huseier er selv ansvarlig for uttak av sot, hvis feieren ikke kommer seg inn.

image.jpg

For at takstigen skal være godkjent må følgende være i orden:

 • Takstigen skal være typegodkjent, og montert i henhold til anvisning fra produsent.
  Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler).
 • Takstiger av tre, eller som kun er festet med bøyle over mønet er ikke godkjent.
 • Typegodkjent utstyr skal være korrosjonsbeskyttet.

Videre gjelder følgende:

 • Der gesims-høyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
 •  Dersom skorstein er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på skorsteinens korteste side, skal det være montert feieplattform (typegodkjent og montert i henhold til anvisning).
 • På tak med to eller flere skorsteiner må det monteres enten typegodkjent takbru (montert i henhold til anvisning) mellom skorsteinene, eller det må være takstige til hver enkelt skorstein.
 • Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Den skal stå stødig, og være høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak. Trestiger er ikke godkjent.

​Mer informasjon: