Høy fart er em medvirkende årsak i mange trafikkulykker, og skadene ved trafikkulykker er større når farten er høy. I boligfeltene er det generelt 30 km/t, men desverre er det for mange som ikke følger fartsgrensene. Derfor ser vi oss nødt til å sette inn fysiske tiltak. Disse fartshumpene betraktes som et prøveprosjekt, og det kan bli aktuelt å etablere flere.

Fra før har vi fartshump i der gangveien fra Barduhallen krysser Spongaveien. Det er også fartshump i Skolegata og i Elvegata.

Statens vegvesen reduserer hastigheten gjennom Setermoen til 40 km/t og etablerer opphøyde gangfelt. På samme måte vurderer vi opphøyde gangfelt i Gammelveien.

 

Plan fartshumper