Arvid Randen og hans næringsstab har, etter forslag fra rådmann Hege Walør Fagertun samlokalisert seg på kommunehuset. Staben består av Randen selv, Evy Fredly, prosjektleder næring og Sigbjørn Sørensen, prosjektmedartbeider reiseliv. Rådmannen sier at hun er fornøyd med den jobben som næringsarbeiderne har gjort i prosessen med Barnas nasjonalpark.

- Dette er et stort og viktig prosjekt, ikke bare for Bardu, men for fylket generelt. Jeg er stolt over det de har fått til, blant annet med at det er knyttet opp mot alt det vi allerede har i Bardu, sier Walør Fagertun.