Det er trygt å levere søknad på internett, og enkelt å søke riktig tilskudd for din gård.  Du får løpende tilbakemelding på om du har fylt ut skjemaet riktigOpplysningene du legger inn i søknaden i år kan hentes fram igjen til neste år. I Fylkesmannen sin veileder for regionalt miljøtilskudd finner du mer informasjon om tiltakene.

Du når Statens landbruksforvaltning på følgende telefonnummer:
Mandag 19. august: 24131136/24131021
Tirsdag 20. august: 24131057/24131021

Lenke til informasjon om elektronisk søknad fra SLF