inger andreassen 400 px
Bilde: Prosjektleder Inger Andreassen med egenproduserte grønnsaker, foto: Reidun Aspmo

I høst går startskuddet for et 3-årig prosjekt som skal stimulere til mer grønnsakdyrking i Midt-Troms med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Troms.  Tirsdag 23. november kl 1400 -1600 blir det informasjonsmøte om prosjektet på kommunehuset i Bardu. Her blir det mer informasjon om bakgrunnen for prosjektet, hvilke muligheter som finnes og hva prosjektet kan bidra med.   Vi kan allerede røpe at det i løpet av vinteren blir kurs i grønnsakdyrking og de mest ivrige kan få prøve seg med dyrking allerede til våren. 

Vil du vite mer om prosjektet?   Kom på møte tirsdag 23. november på kommunehuset kl 1400 . 

Du kan også ta kontakt med:
Landbruksveileder  Marit Strøm Nordmo, e-post  Marit.Strom.Nordmo@bardu.kommune.no  , telefon 77 18 52 33
prosjektleder Inger Andreassen, e-post inger.andreassen@tranoy.kommune.no, telefon 77 87 40 04
eller besøke prosjektets blogg http://gronnsmak.blogspot.com/.  Her finner du prosjektbeskrivelse og kan følge med i aktiviteten i prosjektet fremover.