Barduhallen basseng store og lille

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandager er det Salangen skole som har to timer svømmeundervisning og torsdager er det Lavangen skole som også har to timer.
Salangen skole har fordelt timene fra 1. klasse til 10. klasse, mens Lavangen skole har valgt å prioritere 1. til 4. klasse.
Svømmehallen leies ut med badevakter og det sikkerhetsmessige blir da godt ivaretatt etter gjeldene regler.
Begge skolene har fått timer som har vært ledige i svømmehallen slik at det ikke har gått utover skolene her i Bardu.
Samarbeidet om skolesvømmingen har vært meget vellykket og begge kommuner har uttrykt ønske om å fortsette neste skoleår.