Skattelisten er lagt ut på servicekontoret. I tillegg vil skatteseddel med detaljert skattegrunnlag bli utstedt til alle aktuelle eiendommer.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig innen tre uker etter at eiendomskattelisten ble lagt ut.

Eventuelle klager sendes til:  Bardu kommune, Eiendomsskattekontoret, postboks 401, 9365 Bardu.