Vi skal koble inn ny hovedledningen inn til høydebassenget på Setermoen. På onsdag vil det bli lavere trykk i de høyeste områdene. Noen kan få forbigående grumset vann.