Vi skal skifte ut hovedledningen inn til høydebassenget på Setermoen. På tirsdag og onsdag vil det bli lavere trykk i de høyeste områdene. Noen kan få forbigående grumset vann.