Bardu kommune har en målsetting om å ha ca. 50 flyktninger bosatt til enhver tid. Flyktningkoordinator har hovedansvaret for bosettings- og integreringsarbeid i tråd med retningslinjer fastlagt av kommunestyret og UDI . Viktige oppgaver er bosetting, oppfølging/veiledning og hjelp til å knytte kontakt med lokale lag og organisasjoner. Afghanere utgjør den største nasjonalitetsgruppen.