Bardu kommune
 • Visning:
 • testbilde
  testbilde 2

  Bolig og eiendom

  Bruk menyen til venstre for ytterligere informasjon om tjenestene som er omtalt på denne siden.

  Ledige tomter
  Her finner du kart over tomter og søknadsskjema.

  Bygging utenfor regulert område
  Her finner du opplysninger om tilskuddsordning for vei, vann- og avløpsanlegg 

  Eiendomsskatt
  Her finner du Kommunestyrets vedtak 12.12.2012.

  Husbankens ordninger
  Her finner du oversikt over ordninger som kommunen administrerer.

  Kommunale utleieboliger
  Her finner du søknadsskjema for leie av kommunal bolig

  2004-03-05

  Bo hjemme lengre - Søk om midler til å tilpasse boligen din

  Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økonomisk støtte til dette. 

   

  Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonomi i å tilrettelegge boliger på denne måten. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til dette.

  Tilskuddet er en offentlig støtteordning som kan bidra til at du kan bli boende i boligen din, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Det kan søkes om støtte til enkle tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens funksjonsnedsettelse. Familier med funksjonshemmede barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskuddet.

  Kommunen vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt, - etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.

   

  Kontakt Merete Sivertsen i Bardu kommune på telefon 77185280

  2013-06-27