UMP  2010  020
Arbeidsmiljøpris til Bodil Elverum, Øvre Bardu skole
UMP  2010  019

Her er hele begrunnelsen:

"Bodil Elverum har vært renholder ved Øvre Bardu skole i mange år og skjøtter sin jobb på utmerket vis. Hun stiller opp utover det som kreves i stillingen.
Hun gjør masse, alt fra å sette på kaffen om morgenen til å sy gardiner på personalrommet og andre praktiske ting.
Hun stepper inn ved sykefravær både på skole og SFO. Der hvor det trengs en ekstra person trer hun støttende til.
Hun er lett å be – og villig til å hjelpe. Det hun gjør, gjør hun uten å lage noe vesen av det – noe som er en sjelden ting i våre dager.

Kollegiet ved Øvre Bardu skole"