Vårt prosjekt heter "De fire store" - hvor vi skal bli godt kjent med de 4 store rovdyrene i Norge.
I skoleåret 2010/2011 har fokus vært på bjørn.
Vi har blant annet besøkt Polar zoo, vi lager natursti for yngre elever, vi skal på overnattingstur og vi skal på Dølahall for å skyte på blink. Ellers har vi jobbet mye på skolen med tekstskriving, intervju, tegninger og mye mye mer.