Liste over aktuelle veilysprosjekter på kommunale veier utenfor Setermoen. (Listen detaljeres og forlenges etter innspill):

 

Fjellstadveien, fram til Lystad.

Høydenveien, 8 punkter i tillegg til eksisterende 4.

Østerdalsveien fra Øveråskrysset til Mogård 8 punkter til erstatning for 2 eksisternde.

Granbergveien fra Skoelvdalbrua opp til Granberg, ca 27 punkter.

 

På Setermoen har vi notert:

Gangvei fra Setermoen skole til undergangen og Elvegata 11 punkt

Gangvei mellom Trolldalsveien og Fageråsveien 2 punkter

Gangvei i forlengelsen av Fageråsveien over Kirkemobekken 4 punkter

Solåsveien  nærmest Gammelveien 1 punkt

Gammelveien når det blir fortau

Parallelllen ved Smestad

Åsveien sør for Kirkemogata 4 punkt

Industriveien begge ender