I kommunen har vi åtte barnehager av ulik størrelse og alle samarbeider om denne utstillinga. Hver barnehage har fått hvert sitt fagområde som vi skal vise frem noe av hva ”vi kan” fra.
Mellom 10.00 og 14.00 vil det være barn og voksne fra barnehagene til stede på kommunehuset
10.00-11.00 Seterveien og Fredly
11.00-12.00 Bekkebo/Moegga og Barnas Hus
12.00-13.00 Sponga og Øvre Bardu
13.00-14.00 Fageråsen og Nedre Bardu

Kom og se hva ”Vi kan”