Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
barduelva

Barduvassdraget - arena for verdiskaping og rekreasjon

Forskningsdagene i Bardu 2013

Et spennende folkemøtet på Setertun den 19. september med tema "Barduvassdraget - arena for verdiskaping og rekreasjon", samlet en fin gruppe lyttende og meget aktive, spørrende tilhørere. Foredragene hadde innhold med en spennvidde som tydelig fenget interesse hos publikum.

Statkraft v/Torbjørn Strømslid la frem resultat av Is-rapporten og hvordan statusen er på det store vannveiprosjektet som er i gang.

Statkraft v/Kristian Andreassen orienterte om den 10 uker lange renseprosessen som gjennomføres i Straumsmo Kraftverk, og som er planlagt avsluttet i disse dager.

LVK (Landsforeningen for vasskraftskommuner) v/Tine Larsen holdt foredrag om fornybar satsing i Norge, Europa og verden, ”Fra Koyoto til Barduelva”.

Barduelvas venner v/Thomas Halvorsen hadde et engasjert foredrag om ”Barduelva som rekreasjonsområde”.

Viken Senter v/Jon Henrik Wien ga oss andre perspektiver på vassdragets betydning med foredraget ”Vann brukt i mentalhygiene".

Til slutt ga ferskvannsbiolog, Øyvind Kanstad Hansen oss en fyldig oppdatering på ”Vassdragsmiljøet i Barduvassdraget – Leina, Altevatn og Barduelva”.

Bardu kommune som arrangør er glad for oppslutninga om arrangementet. En stor takk til alle foredragsholderne som bidro.

Takk til Klasse 10A ved Bardu ungdomsskole som sto for et utmerket kaffesalg med lekre kaker i mange variasjonen. Det er verdt å merke seg at inntektene fra kaffesalget går til prosjektet "Hvite Busser".                                                                 

Tips en venn Skriv ut
Publisert | Oppdatert 04. oktober 2013