Sol i lia AKSagmo

Bildet er tatt av Anne Kristin Sagmo i januar 2010.

Bildetittel: Sol i lia. Nærmere spesifisert Istindlia 

Stevling AKSagmo

Bildet er tatt av Anne Kristin Sagmo i januar 2010.

Bildetittel: Stevling.

 

 

 Bardu kommune ønsker bilder til utgivelse av Bardukalender 2011.

 Krav til bildene:

1. Bildene må være gjenkjennelig til aktuelle måned og tatt i Bardu. Årstall uvesentlig.

2. Bildekvalitet minimum 300 dpi (bildestørrelse over 2200 x 1800).

3. Innsendes digitalt i full oppløsning.

4. Antall bilde pr. innsender max 2 bilder/måned.

 5. Oppgi fotograf, bildetekst, og hvor bildet er tatt.

 

ALLE kan sende inn bilder fra Bardu til neste års Bardukalender.

Overskuddet av salg av Bardukalender 2011 går tilbake til lag og foreninger. Bardu kommune utbetalte kr 27000,- til lag og foreninger fra overskudd fra kalendersalg 2010.

 Vi ønsker primært naturbilder som er forbindende med aktuell måned. f.eks vinterbilder for januar, februar, sommerbilder for juni, juli osv. Tenk kreativt.

 Bardu kommune, som ansvarlig utgiver, vil være ansvarlig for å velge ut bilder til Bardukalender 2011.

 Fotograf bak bilder til Bardukalenderen får bestemme hvilket lag, forening som får tildelt midler fra overskudd av kalender-salget. Fotograf bak månedens bilde oppgis i kalenderen.

 

  anne.mari.berglund@bardu.kommune.noeller: postmottak@bardu.kommune.no

 Frist for innsendelse: 31.10.10.