Elton John konsert  I vedtektene for Kulturprisen heter det at prisen skal tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kommunens kulturliv, innenfor det utvidete kulturbegrepet. Kulturprisen består av en gavesjekk på kr 10.000,- og et diplom laget av Alvin Jensvold.

Begrunnelse:
Bardu korforening ble startet i 1970 og har beriket Bardu med korsang i 41 år. De har deltatt på høstkonserter, 17.mai, ”Sangens - og Musikkens Dag”, ”Vi synger jula inn” – konserter, ”Syng med oss”- tilstelninger og på Barduheimen. I tillegg har de hatt en rekke egne konserter både alene og i samarbeid med andre musikk-krefter. Høsten 2011 arrangerer de, i samarbeid med ”Anders Hoffman-band”  to konserter i bilhallen til Harila med tittelen ”It’s now or never”.

Våren 2011 arrangerte de et stort sangerstevne på Setermoen der korsangen preget bygda i tre hele dager, fra konsertlokaler, på gater, i garasjer og butikker.

Det er lagt ned mye frivillig innsats gjennom disse 41 årene, både gjennom dugnadsarbeid for å få inn penger til drift av koret og gjennom arrangementer koret har hatt. Bardu korforening har flere ganger påtatt seg hele 17.mai-arrangementet. De har også gjennom reiser i inn- og utland profilert Bardu.

Bardu korforening er ikke redd for å ta utfordringer, de makter å fornye repertoaret sitt og har rekruttert mange nye medlemmer. De viser gang på gang at medlemmene er glad i sin hobby og gjør det de kan for å spre glede til oss alle sammen. 

De andre foreslåtte kandidatene var:
Evy Fredly, Bardu Røde Kors, U.L. Viking, Erling Bjørnsen, IL Kampen, Magnar Hansen, Bardu Kirkeforening, NMK Bardu, Ellen Spets, Egil Nyhus, Anjelika Avsioukevitch

Tidligere prisvinnere:
Kulturprisen ble delt ut første gang i 1991 og ble siden delt ut årlig til og med 1997. Neste tildeling var i 2000. Deretter har Kulturprisen blitt utdelt årlig, til sammen 18 ganger. 

Gudleiv Øverås (1991), Bodil Nyhus (1992), Roald Utgård (1993), Eivind Steien (1994), Per Årnes (1995), UL Freidig (1996), Inger Livelten (1997), Bardu Musikkforening (2000), Fred Børre Lundberg (2001), Halvor Eggen (2002), Ernst Hansen (2003), Bodil og Ola Haugli (2004), Tove og Rolf Hansen (2005), Inger Heimdal (2006), Bardu IL (2007), Per Midttun (2008), Anders Hoffmann (2009) og Ester og Jon Sneve (2010).

Prisen vil bli delt ut på Bardu Musikkråds Høstkonsert søndag 30.oktober kl. 17.00.