Viktige oppfølgnings- og ansvarsområder:
- Utforming av kommunens arbeidsgiverpolitikk
- Ledelse, koordinering, saksbehandling for partssammensatte utvalg
- Leder for kommunens administrative forhandlingsutvalg
- Ansvarlig for dialog og samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene gjennom planlagte og jevnlige møter med hovedtillitsvalgte
- Tilsettingsmyndighet på vegne av rådmannen
- Ansvarlig for kontakt mot eksterne samarbeidsparter innen HR-området
- Arbeidsmiljøutvikling, omstilling/organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling
- Har myndighet på vegne av rådmannen til å gi pålegg til enhetene innen personalområdet
- Prosjektoppgaver
- Andre oppgaver etter pålegg fra rådmannen

Vi ønsker en leder med følgende kvalifikasjoner:
- Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå (bachelor eller mastergrad)
- Relevant erfaring innenfor personal og arbeidsgiverområdet
- IT-kompetanse
- Forhandlingskompetanse og gode kommunikasjonsevner
- Kunnskap om arbeidsområdets lov- og avtaleverk spesielt innenfor kommunal sektor, er en fordel
- Gode lederegenskaper, samarbeidsevne og fleksibilitet
- Personlige egenskaper vil bli tillagt avgjørende vekt
- Resultatorientert

Vi tilbyr:
- Spennende oppgaver
- Godt faglig og sosialt miljø
- Lønn etter avtale
- Mobiltelefon etter reglement
- Inntil 10 HTA dager

Generelt:
- Minst to referanser må oppgis og aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 31.10.2012
Tiltredelse: snarest
Nærmere informasjon om stillingen fås ved å kontakte rådmann Hege W Fagertun, mob. 95122422.