Matavfall er den mest grisete delen av avfallet.

Det er den delen av avfallet som gir mest lukt og fluer. Derfor er det ikke lov til å legge matavfall i deponiet.

Alle husholdningsabonnenter i Bardu får utdelt husholdningskvern ved å henvende seg til servicekontoret. Monteringen må den enkelte huseier sørge for.

Mer informasjon om de kvernene vi bruker i Bardu finnes på http://www.nibu.no/

http://www.nibu.no/filer/ISE_Brosjyre_2005.pdf

http://www.nibu.no/filer/Bruksanv__ISE_matavfallskverner.pdf

Fordelen med kvern i forhold til andre måter å behandle matavfall, er at man slipper å ta vare på avfallet til det blir hentet. Det er enkelt for den enkelte abonnent og miljøet i kjøkkenbenken blir mye bedre. Nå matavfalelt er borte, er det vesentlig mindre avfall igjen, og det er mer trivelig å sortere resten av avfallet.

Matavfallet transporteres til renseanlegget sammen med avløpet og der blir det behandlet sammen med slammet slik at det ender opp som jord. Matavfall og slam sammen blir god jord.