Kryss med Bjørkveien  600Gangvei langs Trolldalsveien med Bjørkveien i forgrunnen.

 

Nedover mot undergangen

Svinger asfalt  600

 

Stor innsats for å bli ferdige til skolestart

Undergangen asfalt  600