Bjerkvik, Viking hotell 20. januar kl. 18.00
Storsteinnes, Rådhuset 21. januar kl. 11.00
Manndalen, Aja samiske senter 21. januar kl. 18.00

Program:
• Presentasjon av prosjekt Eallit Luonddus/Leve i Naturen
• Nytt fra Rovviltnemnda i Troms og Finnmark og Fylkesmannens miljøvernavdeling
• Informasjon fra Statens Naturoppsyn (SNO)
• Orientering om forskningsprosjekt på gaupe og jerv i regionen (NINA)
• Åpen post

Enkel servering. Velkommen!

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Erlend Winje på 77642102/47329214 eller erlend.winje@fmtr.no.