Lørdag 11. september kl. 13.30:Krigshistorisk sesjon, Forsvarsmuseet, Setermoen.               

Foredragsholdere: Stian Bones: Historisk innledning
Vidar Eng: Politisk og sivil motstand 1940
Oddmund Joakimsen: Narvik 1940, med vekt på styrkeforholdene
Steinar Aas: Bruken av krigen etter krigen

Søndag 12. september kl. 13.30
Forholdet mellom samer, døl og skolp, Fossmotunet.

Foredragsholdere:
Lars Ivar Hansen: Samer og andre mennesker i Troms, fra jernalderen til 1500-tallet
Dikka Storm: Könkämävuomasamenes flytninger til Troms fylke i en forskningshistorisk oversikt Bård A. Berg: Reindriftssamer og døler i Bardu, 1751-1814
Vidkunn Hauglid: Om dølakulturen - og litt om skolpen
Arrangør: Historisk forening i Tromsø i samarbeid med Midt-Troms Museum og historielagene i Bardu og Målselv