Vil du / ditt lag / skoleklasse arrangere 17. mai 2018 i Bardu?

Alle interesserte må sende skriftlig søknad til Bardu kommune, Postboks 401, 9365 BARDUeller e-post: postmottak@bardu.kommune.no, snarest og senest innen 15. september 2017.

Bardu kommune, ønsker å komme i kontakt med lag, foreninger eller skoleklasser som kan påta seg arbeidet med å arrangere 17. mai 2018.

Om ønskelig kan flere lag / klasser gå sammen om arrangementet.

Til sammen bevilger Bardu kommune kr 60.000 til 17. mai arrangement. Dette beløpet skal dekke alle faste utgifter (leker, god lyd, blomster til bekransning, musikk, gratis is til barna, program med mer).

Siste års 17. mai arrangør, 8 klasse ved Bardu ungdomsskole hadde et overskudd på mer enn kr 100 000,-

Tildeling av neste års 17. mai vil bli lagt frem for OMS utvalget for avgjørelse som samtidig vil vurdere framtidig organisering av 17. mai - arrangementet i Bardu.

Velkommen som søker.